REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU CURIOSO TRAVEL GUIDE ORAZ UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Definicje

a). Administrator – administratorem i właścicielem serwisu Curioso Travel Guide pod adresem internetowym https://curioso.guide/ jest Mariusz Prusaczyk.
b). Strona – strona  Curioso Travel Guide działająca pod adresem internetowym:  https://curioso.guide/ oraz wszystkie treści, które znajdują się na niej: strony, podstrony, blog, regulamin, teksty, zdjęcia, linki, materiały audio, wideo, opinie, komentarze stworzona przez Aministratora.
c). Produkt – to przygotowany specjalnie na Twoje zamówienie plan podróży oraz wszelkie materiały, które mają zostać dostarczone wg wcześniejszych ustaleń.
d). Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu biernie (czytanie, przeglądanie stron) lub czynnie (wykorzystywanie funkcjonalności Serwisu).
e). Plan podróży – spisany i przygotowany w odpowiedniej formie zbiór porad i wskazówek ułatwiających samodzielne zaplanowanie i odbycie podróży, stanowiący produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu Użytkownikom. Program nie stanowi „programu imprezy turystycznej” w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884).
f). Podróżnik– autor Planu podróży, osoba przygotowująca zestaw porad do Planu zakupionego przez Użytkownika. Na stronach Serwisu Podróżnik jest nazywany Przewodnikiem, jednak nie jest to tożsame z pełnieniem roli pilota wycieczki, przewodnika grupy turystycznej, rezydenta biura podróży lub dowolnej innej formy organizowania wyjazdu turystycznego w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych. Podróżnik (na stronach Serwisu: „Przewodnik”) pełnią wyłącznie funkcję doradczą.
g). Konsultacja –  odpłatna usługa świadczona za pośrednictwem serwisu polegająca na udzieleniu Użytkownikom odpowiedzi na ich pytania związane z samodzielnym przygotowywaniem podróży, w formie przewidzianej w niniejszej Umowie.
h). Polityka Prywatności – dokument, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, stanowiący integralną cześć Regulaminu. Znajdujący się pod tym adresem. https://curioso.guide/polityka-prywatnosci/
i). Regulamin – niniejszy regulamin
j). Rejestr – prowadzony w ramach Serwisu zbiór informacji i danych o Użytkownikach.
k). Umowa – umowa o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem poprzez akceptację niniejszego regulaminu

 2.  Postanowienia ogólne

a). Administratorem oraz podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Serwisu jest Administrator.
b). Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową curioso.guide i służy sprzedaży usług doradczych w zakresie samodzielnego planowania podróży.
c). Administrator, Podróżnik ani Serwis nie są organizatorem imprezy turystycznej w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych, jak również nie świadczą usług turystycznych.
d). Administrator, Podróżnik ani Serwis nie są również pośrednikiem turystycznym, agentem turystycznym, przewodnikiem turystycznym ani pilotem wycieczki w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych.
e). Administrator, Podróżnik i Serwis świadczą wyłącznie usługi doradcze ułatwiające samodzielne zaplanowanie i zrealizowanie wyjazdu przez Użytkownika.
f). Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z jakichkolwiek Usług płatnych bądź bezpłatnych, również tych niewymagających rejestracji jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
g). Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim.
h). Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
i). Wszelkie prawa do Serwisu, Rejestru, ich elementów, w tym programistycznych, graficznych i innych, nazwy Serwisu, domeny internetowej Serwisu, Logo, stanowią wyłączną własność Administratora i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Udostępnienie przez Administratora Użytkownikom Serwisu do korzystania zgodnie z Regulaminem, nie oznacza przekazania Użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu lub jego elementów, poza prawem korzystania z nich zgodnie z Regulaminem i na potrzeby własnego użytku.
j). Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu lub Rejestru, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
k). Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownicy powinni dysponować przeglądarką IE8, Chrome 20.0.1132.57, Firefox 12 lub wyższą, odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem oraz urządzeniem mającym dostęp do sieci, w tym oprogramowaniem zabezpieczającym ten sprzęt i oprogramowaniem zabezpieczającym przed działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich (również za pomocą wirusów, trojanów, keyloggerów i innych programów tego typu). Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
l). Każdy z Użytkowników zobowiązuje się korzystać z Serwisu i Rejestru wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

 3.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

a). Korzystanie z funkcjonalności Serwisu możliwe jest poprzez zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
b). Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może dotyczyć Usług bezpłatnych lub Usług płatnych oferowanych przez Administratora zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Niektóre z Usług wymagają dokonania uprzedniej rejestracji w Serwisie. O rodzaju Usług wymagających dokonania uprzedniej rejestracji Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora.
c). Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek (pierwszej) czynności w Serwisie przez Użytkownika.
d). Użytkownik może bezpłatnie zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i dostępnymi funkcjonalnościami, jakie oferuje Serwis, przeglądać treści zawarte w Serwisie.
e). Usługi płatne obejmują sprzedaż Planów podróży, Konsultacji oraz innych produktów lub usług oferowanych przez Administratora.
f). Zawarcie umowy o świadczenie płatnych Usług następuje w momencie dokonania płatnej czynności, a więc w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.
g). Administrator określa w ramach Serwisu rodzaje Usług płatnych oraz sposób dokonywania opłaty.
h). Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu odbywa się za pomocą formularza dostępnego w ramach Serwisu na stronie internetowej, na której Serwis jest udostępniany.

4.  Podstawowe usługi płatne zwane planami podróży.

Produkt to indywidualny plan podróży, które powstaje odpłatnie na Twoje życzenie i jest zbiorem informacji niezbędnych do odbycia podróży w zaplanowane miejsce. Curioso Travel Guide oferuje 4 rodzaje produktów.
a). Do najważniejszych Usług płatnych oferowanych przez Administratora należą:
– plan na próbę – wybierając go otrzymasz indywidualny plan podróży, obejmujący: 1 pomysły na podróż (chyba że już wiesz, dokąd chcesz jechać i oczekujesz przygotowania planu podróży w konkretne miejsce), plan podróży na każdy dzień, kosztorys podróży, 1 propozycje przelotów, 1 propozycje noclegów,  przewodnik po kraju.
– plan podstawowy – wybierając go otrzymasz indywidualny plan podróży, obejmujący: 2 pomysły na podróż (chyba że już wiesz, dokąd chcesz jechać i oczekujesz przygotowania planu podróży w konkretne miejsce), plan podróży na każdy dzień, kosztorys podróży, 3 propozycje przelotów, 3 propozycje noclegów,  przewodnik po kraju.
– plan rezerwacje  – indywidualny plan podróży w tej opcji będzie zawierać: 3 pomysły na podróż (chyba że już wiesz, dokąd chcesz jechać i oczekujesz przygotowania planu podróży w konkretne miejsce), plan podróży na każdy dzień, kosztorys podróży, 4 propozycji przelotów, 4 propozycji noclegów, przewodnik po kraju, kalkulację kosztów ubezpieczenia turystycznego, informacje wizowe, interaktywną mapę.
– plan podróżnik – indywidualny plan podróży w tej opcji będzie zawierać: 4 pomysły na podróż (chyba że już wiesz, dokąd chcesz jechać i oczekujesz przygotowania planu podróży w konkretne miejsce), plan podróży na każdy dzień, interaktywną mapę, kosztorys podróży, 5 propozycji przelotów, 5 propozycji noclegów, przewodnik po kraju, niezbędnik świadomego i odpowiedzialnego podróżnika, konsultacje online przed wyjazdem, kalkulację kosztów ubezpieczenia turystycznego, zdalną opieka online w trakcie wyjazdu.
– podróż poślubna – wyjazd tematyczny – indywidualny plan podróży w tej opcji będzie zawierać: 4 pomysły na podróż (chyba że już wiesz, dokąd chcesz jechać i oczekujesz przygotowania planu podróży w konkretne miejsce), plan podróży na każdy dzień, interaktywną mapę, kosztorys podróży, 4 propozycji przelotów, 4 propozycji noclegów, przewodnik po kraju, niezbędnik świadomego i odpowiedzialnego podróżnika, konsultacje online przed wyjazdem, kalkulację kosztów ubezpieczenia turystycznego.
– wyjazdy tematyczne – planowanie wyjazdów, które mają z góry określony cel: wyjazdy na imprezy, podróże poślubne, wyjazdy zdrowotne (pełne zestawienie na stronie: https://curioso.guide/wyjazdy-tematyczne/). Plan podróży będzie zawierać m.in. wskazówki dojazdu, transportu na miejscu, propozycje przelotów, zakwaterowania oraz wszelkie informacje służące do odbycia podróży o określonym charakterze.
propozycje wakacyjne – 10 propozycji ofert last minute biur podróży, określanych na podstawie formularza wypełnianiego przez klienta.
b). Curioso Travel Guide zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. nie jest organizatorem, pośrednikiem czy też agentem turystycznym. W związku z powyższym nie jest zobowiązany do zawierania między innymi umowy gwarancji bankowej i umowy ubezpieczeniowej oraz nie jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki.
c). Ze względu na dynamicznie zmieniający się rynek usług turystycznych, Curioso Travel Guide nie może Ci zagwarantować, że ceny ofert przewoźników, noclegów, czy ceny usług oraz produktów, które nabędziesz w miejscu docelowym, będą takie same jak w dniu wysłania do Ciebie gotowego Produktu – indywidualny plan podróży. Oczywiście dołożę wszelkich starań, by przedstawione informacje były jak najbardziej aktualne, precyzyjne i wiarygodne. Curioso Travel Guide ze zrozumiałych przyczyn nie bierze  odpowiedzialności za działalność podmiotów, z których usług będziesz korzystać w czasie swojej podróży (np. przewoźników, hoteli, lokalnych organizatorów wycieczek itp.).

3. Realizacja usługi

a).  Po otrzymaniu od Ciebie zapytania ofertowego (za pomocą formularza, chatu na stronie https://curioso.guide/, wiadomości e-mail lub telefonicznie),wspólnie ustalimy zakres współpracy i wybór jednego z 3 dostępnych pakietów: standardowy, rezerwacje,podróżnik. Szczegółowy opis pakietów jest dostępny na stronie: https://curioso.guide/indywidualne-plany-podrozy/
b). Proszę o wpłacenie zaliczki, w wysokości 50 % wartości zlecenia.  Zaliczka jest bezzwrotna. Jeśli nie skorzystasz z planu podróży, zaliczka nie przepadnie, lecz będzie ważna jeszcze przez 6 miesięcy od momentu zamówienia planu podróży. Numer konta do wpłaty zaliczki: 34 1050 1272 1000 0022 8443 7080 (ING Bank Śląski). W tytule przelewu proszę wpisać „zaliczka na poczet planu podróży” oraz imię i nazwisko.
c). Po zaksięgowaniu zaliczki w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych otrzymasz wstępny plan podróży w pełni uwzględniający Twoje wymagania i preferencje zawarte w zapytaniu ofertowym.
d). Jeśli zaakceptujesz przedstawiony Ci ramowy plan podróży, proszę o dopłatę pozostałych 50 % wartości planu podróży za wykonaną usługę.
e). Indywidualny plan podróży jest realizowany w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Mimo że staniesz się właścicielem planu podróży, proszę Cię, abyś nie odsprzedawał, udostępniał publicznie czy w jakikolwiek inny sposób nie przekazywał Produktu osobom trzecim.

4.  Zakres licencji korzystania z planu podróży przez użytkownika.

1. Z chwilą przesłania Użytkownikowi Planu podróży, Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Planu podróży na następujących polach eksploatacji:
a. Korzystania we własnym zakresie wyłącznie w celu przygotowania się i odbycia samodzielnej podróży;
b. Wprowadzania do pamięci komputerów i innych urządzeń, w tym urządzeń mobilnych, będących własnością Użytkownika;
c. Drukowania Planu podróży, jednak wyłącznie w liczbie egzemplarzy koniecznej do korzystania z Planu podróży podczas zaproponowanej w nim podróży;
2. Użytkownik zobowiązuje się, pod rygorem kary umownej wskazanej w punkcie 6 poniżej:
a. Nie udostępniać zawartości Planu podróży, w całości lub fragmentach, osobom nie będącym uczestnikami wyjazdu sugerowanego w Planie podróży.
b. Nie upubliczniać zawartości Planu podróży, w całości lub fragmentach, w jakikolwiek sposób, a w szczególności:
(i) Nie rozpowszechniać płatnie lub bezpłatnie w jakiejkolwiek formie, w tym nie przesyłać osobom trzecim w formie wiadomości e-mail; nie zamieszczać na stronach internetowych lub profilach portali społecznościowych, nie rozpowszechniać ze pośrednictwem aplikacji na urządzenia stacjonarne lub mobilne, w tym przez udostępnianie do pobrania, a także przez dystrybucję nośników zawierających Plan podróży;
(ii) Nie przetwarzać zawartości planów podróży, nie zmieniać jego formy, nie generować zrzutów ekranu, nie zapisywać w formie plików graficznych, nie edytować plików Planu podróżyu przy użyciu programów specjalistycznych, nie podmieniać zdjęć ani treści;
(iii) Nie wprowadzać do obrotu w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej, w szczególności w postaci plików cyfrowych, e-booków, aplikacji na urządzenia mobilne lub jakiegokolwiek innego rodzaju publikacji cyfrowych, w tym multimedialnych, w tym także za pośrednictwem sieci informatycznych (w tym zwłaszcza Internetu);
(iv) Nie rozpowszechniać w inny sposób niż wskazano powyżej, a w szczególności: nie odczytywać, wystawienie, wyświetlać, odtwarzać ani nadawać i reemitować;
3. Użytkownik nie ma prawa udostępniać, udzielać sublicencji ani odsprzedawać Planu podróży żadnym osobom, firmom, instytucjom ani organizacjom.
4. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać zawartości Planu podróży do celów zarobkowych, w tym do budowy programów trampingowych lub planów wyjazdu dla biur podróży lub innych organizatorów imprez turystycznych, organizacji eventów, szkoleń lub wyjazdów typu incentive.
5. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Planu podróży do organizacji wyjazdów, w których sam nie uczestniczy ani wyjazdów, w których grupa podróżujących przekracza sześć osób.
6. Użytkownik w ramach licencji nie nabywa praw do wykorzystywania nazwy, logotypu, zdjęć ani materiałów graficznych zawartych w Planie podróży.

5.  Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności.

1. Administrator ani Podróżnik nie są organizatorami imprezy turystycznej i pełnią wyłącznie rolę doradczą. W związku z powyższym, Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż:
a. Każda podróż niesie ze sobą ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia wskutek wydarzeń losowych, przestępczości, zachorowania, wypadków komunikacyjnych i innych czynników;
b. Użytkownik w podróż rusza samodzielnie i na własną odpowiedzialność, rozumiejąc, że Administrator ani Podróżnik nie pełnią roli organizatora, biura podróży, pilota, przewodnika, rezydenta ani opiekuna grupy, a jedynie doradców pomagających przygotować się do samodzielnej podróży.
c. Użytkownik przed podróżą ma obowiązek zapoznać się z aktualną sytuacją w kraju docelowym podróży oraz ostrzeżeniami Ministerstwa Spraw Zagranicznych publikowanymi na stronach MSZ (w szczególności, ale nie tylko w sekcji „Ostrzeżenia dla podróżujących”) oraz podjąć decyzję o wyjeździe lub rezygnacji z niego zgodnie ze swoją oceną sytuacji;
d. Zasięgnąć opinii lekarskiej, uwzględniającej stan zdrowia oraz choroby typowe dla obszaru planowanej podróży.
e. Wykupić stosowne ubezpieczenie OC, AC i NNW, pokrywające wszelkie działania, w tym sporty, sporty ekstremalne i obecność w środowiskach typu dżungla lub pustynia, które planuje podczas swojej podróży.
f. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że porady i wskazówki zawarte w Programie mogą okazać nieaktualne. Administrator dołoży wszelkich starań, żeby informacje zwarte w Programie odpowiadały aktualnemu stanowi rzeczywistemu, jednak nie może zagwarantować ich aktualności;
2. Administrator ani Podróżnik nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody czy krzywdy wyrządzone Użytkownikowi podczas jego podróży w wyniku działania osób trzecich, przedsiębiorstw usługowych, organizacji, hoteli, linii lotniczych, zdarzeń o charakterze pogodowym i losowym bądź dowolnych innych czynników.
3. Usługa świadczona przez Administratora obejmuje wyłącznie dostarczenie zbioru porad i wskazówek w postaci Planu podróży a nie organizację zasugerowanego planu podróży. Użytkownik organizuje swoją podróż we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

6.  Bezpieczeństwo serwisu.

a). Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia informacji umożliwiających dostęp do własnego konta przed dostępem osób nieuprawnionych.
b). Administrator dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły.
c). Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. O przerwach technicznych i czasie ich trwania, zaplanowanych przez Administratora, Administrator może, ale nie musi informować Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony.
d). O przerwach technicznych nie planowanych przez Administratora i niezależnych od jego działań, Administrator nie musi informować Użytkowników. W szczególności należą do nich: zdarzenia losowe, przerwy w dostawie usług technicznych niezbędnych do prawidłowego działania serwisu i problemy techniczne wynikające z konserwacji sprzętu, zmiany konfiguracji lub wprowadzania nowych funkcji Serwisu.
e). Administrator zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu Serwisu bez podania przyczyny.

7.  Postępowanie reklamacyjne.

a). Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
b). Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail info@curioso.guide  Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz numer transakcji w przypadku reklamacji Usług płatnych.
c). Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
d). Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
e). Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail, z którego złożono reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail.

8.  Dane użytkowników.

a). Dane osobowe podane Administratorowi przez Użytkowników w ramach rejestracji do Serwisu przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest uważana za jego integralną część.
b). Użytkownik dokonując rejestracji Konta zgadza się na otrzymywanie wiadomości e-mail, zawierających newsletter Serwisu i/lub treści promocyjne innych firm lub redakcji. Zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail użytkownik może w każdym momencie.
c). Użytkownik dokonując rejestracji Konta udziela Administratorowi dobrowolnej zgody do przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych na zasadach obowiązującego prawa art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).
d). Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administrator zobowiązuje się chronić dane osobowe Użytkownika zgodnie z wymogami prawa. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingowych wyłącznie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
e). Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu w dowolnym momencie, co jest równoznaczne z usunięciem z Serwisu jego Konta.
f). W Serwisie umieszczane są także informacje lub oferty innych podmiotów niż Administrator, a część powierzchni Serwisu udostępniana jest przez Administratora na przedstawianie różnego rodzaju informacji i ofert dostarczanych przez Użytkowników oraz inne podmioty, w tym również treści reklamowe, usługowe lub afiliacyjne.
g). W przypadku umów zawieranych przez Użytkownika z reklamodawcami lub afiliantami Serwisu, Administrator nie jest stroną umowy. Są nimi każdorazowo Użytkownik i jego kontrahent, z którym Użytkownik zawarł umowę przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu. Treści podmiotów trzecich publikowane w Serwisie nie są również ofertą handlową Administratora, a kształt ogłoszenia, oferty, rekomendacji czy reklamy jest publikowany na życzenie i wyłączną odpowiedzialność podmiotu trzeciego.

9.  Ostąpienie od umowy.

a). Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.
b). Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
c). Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy i do zablokowania dostępu do Serwisu, w tym do zablokowania Konta lub usunięcia Konta Użytkownika korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Wypowiedzenie takie wywołuje skutek natychmiastowy i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika z bazy danych Administratora. W przypadku gdy naruszenie ma charakter usuwalny Administrator wezwie Użytkownika do usunięcia stanu naruszenia i przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem lub prawem w wyznaczonym terminie i usunie Konto lub zablokuje dostęp do Serwisu po bezskutecznym upływie takiego terminu.
d). Administrator może odmówić świadczenia Usługi wymagającej rejestracji w Serwisie i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Administratora i usunięciu Konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
e). Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi dowolnemu Użytkownikowi bez podania przyczyny. W przypadku odmowy świadczenia usług opłaconych wcześniej przez Użytkownika, Administrator zwróci Użytkownikowi pełną wpłaconą za tę usługę kwotę. W momencie wydania dyspozycji zwrotu płatności, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana.

10.  Postanowienia końcowe.

a). Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków korzystania z Serwisu, o których poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej na Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, pod warunkiem, że zmiana nie będzie dokonana na niekorzyść Użytkownika.
b). Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich dokonania i powiadomienia o tym fakcie Użytkowników poprzez komunikaty dostępne w ramach Serwisu.
c). W przypadku zmiany struktury własności Serwisu, jego cesji lub odsprzedaży, przedmiotem obrotu jest Serwis wraz ze wszystkimi Kontami zarejestrowanych Użytkowników. Nowy właściciel lub współwłaściciel Serwisu przejmuje w takiej sytuacji wszystkie zobowiązania i powinności wynikające z Umów zawartych z dotychczasowymi Użytkownikami i nabywa prawa Administratora.
d).Wejście na stronę Curioso Travel Guide jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego regulaminu. Zmiany regulaminu Strony mogą zajść bez uprzedniego powiadomienia o tym klientów. Zanim zaczniesz korzystać ze Strony, powinieneś zapoznać się z postanowieniami jej regulaminu.